REGISTRUOTIS

2013-05-21 11:43 Gėlių paradas (0)

Įvai­rias­pal­vių gė­lių ei­se­na nuo dar­že­lio pajudėjo skambant linksmai muzikai iš gėlėmis išpuošto muzikinio automobilio. Saugiai eiseną lydėjo policijos ekipažai, su kuriais miesto bendruomenė ketvirtus metus iš eilės bendradarbiauja projekte ,,Saugus eismas bendruomenėse“. Eisenos dalyviams buvo priminta kaip yra svarbu laikytis saugaus eismo taisyklių einant gatve, kad netaptum kliūtimi, bei pats jaustumeisi saugus.

Ei­se­no­je žy­gia­vo skir­tin­gas gė­les vaiz­duo­jan­tys ir ati­tin­ka­ma ap­ran­ga pa­si­puo­šę dar­že­lio auk­lė­ti­niai, auk­lė­to­jos ir tė­ve­liai, bei 15 sve­čių iš užsienio: Tur­ki­jos, Ru­mu­ni­jos, Bul­ga­ri­jos, Len­ki­jos, Pran­cū­zi­jos ir Por­tu­ga­li­jos. Svečiams buvo padovanotos knygutės ,,Saugokime vieni kitus kelyje“.

Į dan­gų pa­ki­lo drau­gys­tės ba­lio­nai, skir­ti pa­mi­nė­ti Eu­ro­pos die­ną, o šven­tė tę­sė­si  Še­du­vos kul­tū­ros na­mų sa­lė­je, kur dar­že­li­nu­kai sveikino mamas ir skyrė kon­cer­ti­nę pro­gra­mė­lę „Gė­lės“.Lietuvos bendruomenės internete

Bendruomenių portalas atliko Lietuvos bendruomeninių organizacijų internetinių svetainių apžvalgą. Kviečiame susipažinti su rezultatais ir pranešti, jei aptikote kokių nors netikslumų el. paštu portalas@bendruomenes.lt

Straipnį rasite čia >>

Taip pat pradėta diskusija apie tai, kokių žinių trūksta bendruomenėms naudojančioms minisvetaines bendruomenių portale. Kviečiame užsukti ir pareikšti savo nuomonę.

Diskusiją rasite čia >>

Ar jau pareiškėte savo nuomonę naujame bendruomenių portalo diskusijų forume?