REGISTRUOTIS

2014-11-19 15:04 Įgyvendintas nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektas (0)

Birrasyte

Joniškio rajono kaimo bendruomenių pirmininkai aktyviai dirba savo kaimo gyvenamosios vietos gerovei. Šis darbas atliekamas savanorystės  principu. Nė vienoje kaimo bendruomenėje nėra asmens dirbančio pagal darbo sutartį ar už savo veiklą gaunančio kokį nors atlygį. Neretai žmonės aukoja savo laisvą nuo pagrindinio darbo laiką, kad pagerintų visų kaimo gyventojų gyvenimo ir aplinkos kokybę.

Žmonės, susibūrę į bendruomenes, paprastai yra aktyvūs ir noriai imasi naujų veiklų, tačiau neretai jų bendravimo įgūdžiai nėra tobuli, jie nemoka įtaigiai kalbėti, efektyviai komunikuoti. Jų bendravime trūksta laisvumo, užtikrintumo. Efektyvesniam vadovavimui užtikrinti reikia tobulinti aktyvių bendruomenės narių vadovavimo, viešo kalbėjimo, lyderystės ir bendravimo įgūdžius.

                             Kas lemia efektyvų vadovavimą kaimo bendruomenėje? Visų pirma, asmeninės pirmininko savybės ir įgūdžiai. Šis žmogus turi sugebėti veiksmingai bendrauti. Nuo gero vadovo priklauso ir visos bendruomenės veikla. Juk pirmininkas yra tas pirmasis asmuo, organizacijos veidas, kuris ne tik reprezentuoja visą bendruomenę, bet tiesiogiai daro įtaką ir motyvuoja kitus bendruomenės narius.

Dažnai rajone veikiančių kaimo bendruomenių  atstovai pristinga gerų idėjų savo kaime esančių problemų sprendimui arba atvirkščiai, turi puikių sumanymų, idėjų, bet nemoka jų realizuoti, pritaikyti savo aplinkoje. Todėl yra būtinas bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimas, partnerystės plėtojimas. Reikia išmokyti bendruomenės lyderius nebijoti savo problema pasidalinti su kitais. Galbūt, kita bendruomenė tokią pat problemą sėkmingai išsprendė.

                      Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paskelbus Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2014 metais konkursą ir nuostatuose pamačius konkurso būdu finansuotinas veiklas:  dialogo su vietos savivaldos ir (ar) valstybės institucijomis skatinimas; bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas, partnerystės plėtojimas;    dalyvavimo viešojoje politikoje ir atstovavimo gebėjimų stiprinimas, nekilo abejonių rengti projektą.    

                      Parašytas projektas „Mūsų veikla – rajono bendruomenėms“ buvo įvertintas  teigiamas ir skirtas 7400 Lt finansavimas. Dar 1736 Lt skyrė rajono savivaldybė.

                      Projekto tikslas – Joniškio rajono kaimo bendruomenių institucinių gebėjimų stiprinimas. Projekto uždaviniai: Joniškio rajono kaimo bendruomenių  lyderiams surengti tikslinius mokymus, diskusijas; išleisti lankstinukus su pagrindinėmis mokymų tezėmis.

                      Praėjusią savaitę bendruomenių lyderiams, rajono vadovams, seniūnams, seniūnaičiams buvo surengti mokymai. Visiems mokymuose dalyvausiantiems buvo  perteiktos  efektyvesniam vadovavimui užtikrinti reikalingos žinios, tobulinami vadovavimo, viešo kalbėjimo, lyderystės ir bendravimo įgūdžiai. Buvo mokoma pritaikyti turimas žinias praktikoje. Lektorei paprašius pasakyti trumpą kalbą užsilipus ant kėdės, tą padaryti išdrįso tik Plikiškių kaimo bendruomenės „Šaltinis“ pirmininkas Vaclovas. Vėliau lektorė bei dalyviai nagrinėjo pasakytą kalbą, minėjo jos klaidas bei siūlė sakinius kalbos tobulinimui.

                      Projekto rezultatai teiks ženklią naudą rajone veikiančių kaimo bendruomenių lyderiams. Pastangos sutelkti kaimo žmones mokymams prisidės prie kaimo gyventojų aktyvinimo, ugdymo, skatinimo, formuos veiklias ir savimi pasitikinčias asmenybes, įtvirtins darnią plėtrą palaikančias vertybes: racionalų dabarties reikalų tvarkymą, rajono ateities vizijos bei ilgalaikės plėtros konkrečių galimybių puoselėjimą. Projekte kartu su kaimo bendruomenių lyderiais dalyvavus rajono vadovams, seniūnams ir seniūnaičiams, skatins ir toliau vystyti dialogą su vietos savivaldos atstovais, sustiprės partnerystė tarp kaimo bendruomenių, bus sustiprinti kaimo bendruomenių atstovavimo gebėjimai.

                      Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga yra pelno nesiekianti organizacija, pradėjusi savo veiklą 2010 m. rugpjūčio 23 d., tikslingai vykdanti savo veiklą, nuolat bendraujanti su rajone veikiančiomis kaimo bendruomenėmis. Asociacija tęs savo veiklą, ir toliau vystys bendruomeniškumą, didins savo narių skaičių. Šis projektas nebus vienkartinis mokymų bei bendradarbiavimo su vietos savivaldos atstovais projektas.  Tikėdami gražiais ir naudingais rezultatais, planuosime ir toliau įgyvendinti projektus, organizuoti dialogus su valdžios atstovais, politikais.

 

Rasa Birutytė

Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė

 Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Lietuvos bendruomenės internete

Bendruomenių portalas atliko Lietuvos bendruomeninių organizacijų internetinių svetainių apžvalgą. Kviečiame susipažinti su rezultatais ir pranešti, jei aptikote kokių nors netikslumų el. paštu portalas@bendruomenes.lt

Straipnį rasite čia >>

Taip pat pradėta diskusija apie tai, kokių žinių trūksta bendruomenėms naudojančioms minisvetaines bendruomenių portale. Kviečiame užsukti ir pareikšti savo nuomonę.

Diskusiją rasite čia >>

Ar jau pareiškėte savo nuomonę naujame bendruomenių portalo diskusijų forume?