Adresas: Gaižiūnų g. 5
Biržų rajono savivaldybė, Gaižiūnų kaimas
Telefonas: 868715430
El. paštas: a.jasinevicius@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Adolfas Jasinevičius
http://

Projektas įgyvendintas 2011.07.01.-2012.06.30. 

Mokomųjų vizitų metu aplankytos Rokiškio ir Anykščių rajonų bendruomenės. Surengta konferencija, kurios metu buvo aptarti vizitų rezultatai, pasidalinta įspūdžiais ir įgyta patirtimi lankytose bendruomenėse.

Bendra projekto vertė 12585 Lt.
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Gaižiūnai - tai nedidelis kaimelis Vabalninko seniūnijos pakraštyje, kurio žemės ribojasi su Širvėnos seniūnijos Kratiškių kaimo žemėmis.


Kada ir iš kur atsirado šis kaimo pavadinimas, kol kas dar nežinom. Žmonės pasakoja, kad čia kažkada, labai seniai, gyveno žmonės, pavarde, Gaižiūnai.


Gaižiūnų kaime yra 32 sodybos, kuriose gyvena 82 žmonės.


2003 02 28 buvo įregistruota Gaižiūnų kaimo bendruomenė.


Pirmoji kaimo bendruomenės taryba : Adolfas Jasinevičius, Violeta Kuodienė, Vilė Simsonienė, Birutė Poškienė, Aloyzas Šulnius. Į revizijos komisiją išrinkti: Danguolė Adomavičienė, Bronius Šulnius, Aloyzas Janiulionis. Iždininke išrinkta Irena Šulnienė.


Kaimo bendruomenės pirmininku išrinktas Adolfas Jasinevičius.


Vienas iš pirmųjų Gaižiūnių kaimo bendruomenės darbų buvo organizuotas Deikiškių šv. Elenos koplyčios remontas . Buvo perdažytas stogas, išorės sienos, vidus, atnaujinti altoriai. Pinigus remontui aukojo visi gyventojai, kurių artimieji palaidoti šiose kapinėse.


Nupirktoje sodyboje, ūkiniame pastate nutarėme įrengti salę. Dar žiemos metu, kada laukuose darbų nebėra, pasiruošėme medžiagos remontui. Daugelis bendruomenės narių kirto mišką, vežė medžius, pjovė, vežė ir krovė lentas, vežė akmenis, žvyrą. Buvo paruoštas grindys iš akmenų ir žvyro betonavimui.


Tais pačiais metais buvo suorganizuota Vabalninko seniūnijos kaimo bendruomenių šventė. Žemdirbiai iš pat ryto rinkosi į Gaižiūnų bendruomenės salė, į jubiliejinę 10-ąją pabaigtuvių šventę, aptarti besibaigiančių metų nuveiktų darbų, pasidžiaugti pasiekimas, pabendrauti ir pasilinksminti. Darganotas šeštadienio oras daugeliui žemdirbių labai tiko švęsti, tai į tradicinę rudeninę šventę žmonės sugužėjo beveik iš visos seniūnijos.


Per keletą veiklos metų bendruomenė parengė ir laimėjo keletą projektą bendrai sumai 63 335 litų. Šiuo metu pateiktas projektas vertinimui pagal „LEADER“ programą kurio vertė 110 000 litų.Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ