Adresas: Pergalės 3
Kupiškio rajono savivaldybė, Antašava
Telefonas: 860571083
El. paštas: laisva@zebra.lt
Kontaktinis asmuo: Laisva Čiuliepienė
http://
Renginys Antašavoje (0)

2011-06-23 14:58 Birželio 19 dieną Antašavoje vyko šventė „Lankoj pražydo dobilai..“. skaityti viską

Apie bendruomenę

Antašavos miestelio bendruomenėAtkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, kaimų ir miestelių žmonės, norėdami išspręsti įvairias problemas, ėmė burtis į bendruomenes. Antašavos miestelio ir aplinkinių kaimų žmonės į bendruomenę nutarė burtis 2001 metų vasarą. Buvo rengiami įstatai, konsultuojamasi su jau įsikūrusia Puponių bendruomene ir įvairiomis organizacijomis.

2002 metų birželio 14 dieną įvyko pirmasis miestelio žmonių susirinkimas, kuriame nuspręsta įkurti Antašavos bendruomenę. Jos pirmininku išrinktas bendruomenės įkūrimo organizatorius, visuomeninės veiklos entuziastas Albinas Vaižmužis. Į tarybą išrinkti dar 6 nariai: buhalterė Onutė Paliukienė, ūkininkė Danutė Keršulienė, parapijos klebonas Sigitas Uždavinys, pagrindinės mokyklos direktorius Virgilijus Žilinskas, mokytoja Vida Baginskienė ir ūkininkas Vytautas Alekna.

Bendruomenės nariais pareiškė norą tapti 38 miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojai.

Šiai tarybai reikėjo išspręsti daug klausimų, susijusių su gyvenvietės aplinkos tvarkymu, bendruomenės patalpų įrengimu, o svarbiausia – išjudinti ir suburti žmones dalyvauti bendruomenės veikloje ir įvairiuose renginiuose.

Pirmasis svarbus bendruomenės tarybos darbas buvo Antašavos miestelio aikštės sutvarkymas. Darbus finansavus Kupiškio rajono savivaldybei ir seniūnijai, buvo nugriauti prie kultūros namų esantys seni pastatai, suformuota ir apsėta žole aikštė ir įrengti šaligatviai. Pasikeitė ir aikštėje stovėjęs paminklinis akmuo: ant jo buvo pritvirtinta lenta, skelbianti, kad ši vietovė yra Antašava. Greta akmens Gediminas Laužikas pagamino ir pastatė stiebą vėliavos iškėlimui. Per bendruomenės šventes čia plevėsuoja trispalvė. Pirmą kartą ji pakilo 2002 metų spalio mėnesį – bendruomenės tarybos surengtoje antašaviečių šventėje. Antašavos bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už mirusius ir gyvuosius Antašavos krašto žmones, pašventintas paminklinis akmuo. Po iškilmių antašaviečiai ir svečiai rinkosi į kultūros namų salę pabendrauti prie suneštinių vaišių stalo, pasiklausyti nuotaikingo Biržų rajono Šukionių kaimo bendruomenės kapelos koncerto.

2003 metų birželio 20 dieną bendruomenės narių pastangomis Antašavoje įvyko kelių kartų antašaviečių suėjimas – šv Jono kermošius. Aikštėje vykusiame renginyje grojo Kupiškio kultūros namų dūdų orkestras, vadovaujamas V. Muliarčiko, dainavo Antašavos saviveiklininkai. Renginį vedė Kupiškio kultūros namų režisierė Vilija Morkūnaitė. Janinos ir Jonai buvo papuošti ąžuolo vainikais. Pagerbti seniausi ir jauniausi antašaviečiai. Bendruomenės taryba dėkinga už paramą kraštiečiams Jonui ir Dariui Vizbarams.

Sutvarkius miestelio aikštę, pagalvota apie jos pritaikymą žmonių poilsiui. Pagelbėjus Kupiškio urėdijai, Gediminas Laužikas pagamino ąžuolinius suolus ir pastatė juos aikštėje. Malonu dabar gražią popietę prisėsti, pabendrauti ar pailsėti čia ir jaunam, ir senam.

Bendruomenės tarybos pastangomis judriame kelyje per Antašavą atsirado pėsčiųjų perėja, nors truputį drausminanti vairuotojus, lekiančius per miestelį. Bendruomenės tarybos dėka, Kupiškio rajono savivaldybė skyrė lėšų Gikonių koplytėlės remontui, lauko tualeto įrengimui prie Antašavos kapinių.

Bėgant metams, į bendruomenės veiklą įsitraukė ir aplinkinių kaimų – Darsiškių, Duorpių, Didžprūdžių, Maugarų, Astravų ir Viktariškių – gyventojai. Jie noriai dalyvauja įvairiuose susibūrimuose, kultūriniuose renginiuose. Šiuo metu Antašavos bendruomenėje yra apie 80 narių.

Uoginių kaimo gyventojai susibūrė į atskirą bendruomenę.

2004 gegužės mėnesį, sveikindama Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą, bendruomenės taryba, Albino Vaižmužio iniciatyva, Antašavos miestelio aikštėje pasodino 25 kaštonus. Prie kaštonų sodinimo aktyviai prisidėjo ir jaunieji antašaviečiai, o medelių laistymu karštą vasarą rūpintis teko bendruomenės nariams.

2004 metų pavasarį bendruomenės taryba paskelbė ,,Gražiausios ir tvarkingiausios sodybos“ konkursą. Rezultatus nutarta susumuoti rudenį. Spalio mėnesį, susirinkus į bendruomenės šventę, buvo paskelbti rezultatai, įteikti diplomai, padėkos ir dovanos gražiausių sodybų savininkams. Tvarkingiausia ir gražiausia pripažinta Astos ir Valdemaro Čemerių sodyba. Buvo pažymėtos ir kitos gražiai prižiūrimos sodybos: I., V. Stankevičių, I., E. Šuminų, O., R. Šiupienių, J. V. Muralių, N., V. ir J. A. Čemerių, L., R. Čiuliepų, S., J. Vanagų, A. Lukošiūnienės, V. Martinkienės, D. Vinciūnienės. Šiame konkurse nedalyvavo Aldonos ir Gedimino Laužikų sodyba, kuri 2003 metais buvo pripažinta gražiausia Panevėžio apskrityje.

Šiame renginyje slaptu balsavimu buvo renkama bendruomenės taryba. Daugiausia balsų gavo A. Vaižmužis, D. Keršulienė, O. Paliukienė, N. Čemerienė, V. Baginskienė, G. Laužikas, A. Čemerienė, I. Stankevičienė, J. Muralienė, D. Vaižmužienė, A. Lukošiūnienė, I. Šuminienė. Bendruomenės pirmininku vėl buvo patvirtintas Albinas Vaižmužis.

Sekančiais metais bendruomenė vėl surengė ,,Gražiausios ir tvarkingiausios sodybos“ konkursą. Šį kartą į apžiūrą buvo įtraukti ir aplinkiniai kaimai. Antašavos miestelyje tvarkingiausiomis liko tos pačios sodybos. Pažymėtos sodybos ir kituose kaimuose: Darsiškiuose – S. Vizbarienės, A.,T. Rekašių; Uoginiuose – Skupų, Didžprūdžiuose – Beleckų, Astravuose – A., G.Laužikų. Už savo sodybos puoselėjimą Lietuvai pagražinti draugija padėkos raštu apdovanojo Janiną ir Vincą Muralius.


Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ