Adresas: Veteranų g. 1,
Panevėžio rajono savivaldybė, Dembavos kaimas
Telefonas: +37061652340
El. paštas: dembavos.bendruomene@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Daiva Juodelienė
http://www.dembava.lt

Susirinkime buvo aptarta 2011-2015 metų Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos plėtros strategija. Ją pristatė bendruomenių sąjungos tarybos narys Z. Babilas, kuris buvo vienas iš darbo grupės, ruošusios strategijos projektą, narių. P. Z. Babilas informavo, kad rengiant strategiją, buvo vadovaujamasi olandijos ir kitų europos šalių, turinčių gilias bendruomeniškumo ir savanoriavimo tradicijas, patirtimi. Jis paminėjo stiprią sias ir silpnąsias strategijos puses, informavo, kokius pagrindinius bendrumenių finansavimo šaltinius, numato strategija.

Kitas darbotvarkės klausimas buvo ypač aktualus Velžio seniūnijos bendruomenėms. Bendruomenių atstovai turėjo nuspręsti, kurie žmonės yra tinkamiausi atstovai į bendruomenių sąjungos pirmininko postą, o taip pat į bendruomenių sąjungos tarybą. Po ilgų diskusijų apsispręsta, kad Velžio seniūnijai bendruomenių sąjungoje turėtų atstovauti L. Ivanauskienė ir V. Stundžienė. Nuo siūlymų į bendruomenių sąjungos pirmininko postą bendruomenių atstovai susilaikė.

Paskutinis darbotvarkės klausimas – Panevėžio rajono savaitraščio ,,Tėvynė“ likimas. ,,Dėl sunkios finansinės padėties laikraščiui gręsia bankrotas“, – informavo V. Stundžienė. Ji siūlė diskutuoti ar šis laikraštis yra reikalingas rajono gyventojams, kokiu būdu būtų galima populiarinti laikraščio skaitomumą. Vienas iš siūlomų galimų būdų – metinės  ,,Tėvynės“ prenumeratos platinimas tarp Panevėžio rajono bendruomenių ir jų narių.  Visi dalyvavusieji susirinkime tam pritarė.

Dembavos bendruomenės valdyba spalio 18 dienos susirinkimo metu priėmė sprendimą stotį į bendruomenių sąjungą.  Gruodžio 17 dieną įvyks metinė ataskaitinė – rinkiminė bendruomenių sąjungos konferencija, kurios metu bus naujai renkama bendruomenių sąjungos tarybą, bei renkamas naujas pirmininkas. Tikime, kad šioje konferencjoje Dembavos bendruomenės atstovai dalyvaus kaip pilnateisiai bendruomenių sąjungos nariai.

 
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Dembavos gyvenvietė – didelė, Panevėžio priemiesčio gyvenvietė šalia Nevėžio upės. Gyvenvietė ribojasi su Panevėžio miestu, jos teritorijoje veikia nemažai įmonių ir organizacijų. Nuo pat įsikūrimo 2003 metais bendruomenė sprendžia narių problemas socialinėje, kultūros, švietimo ir saugumo srityse. Dembavoje yra pagrindinė mokykla, vaikų lopšelis darželis, kuriuos lanko vietinių gyventojų vaikai, veikia biblioteka ir kultūros namai.

Bendruomenės valdyba – 20 aktyvių Dembavos gyventojų, renkamų visuotinio susirinkimo metu. Bendruomenė organizuoja daug kultūrinių renginių. Jau tradicinėmis bendruomenėje tapo užgavėnių ir vasaros šventės, mokslo žinių diena. Šįmet pirmą kartą bendruomenėje buvo minima Europos kaimynų diena, buvo suorganizuotas šeimų sporto turnyras.

Šiuo metu yra tvarkomi žemės sklypo, kurį bendruomenė planuoja naudoti savo reikmėms panaudos teise, dokumentai. Šiame sklype jaunimas yra įsirengęs laikiną futbolo aikštelę, šalia yra krepšinio aikštelė, žiemą jame buvo išlieta ledo aikštė. Sutvarkius dokumentus bendruomenė rašys projektą sporto aikštyno įrengimui šiame žemės sklype. Pernai rugsėjo mėnesį Dembavos jaunimas su bendruomenės valdybos pagalba prie Nevėžio upės įrengė paplūdimio tinklinio aikštelę.

Didžiausios bendruomenės problemos – jaunimo užimtumas, įvairių socialinių grupių integracija į bendruomenę, tolerancijos tarp jų skatinimas ir atskirties mažinimas, gyventojų saugumas ir vagystės. Todėl bendruomenė ieško partnerių, kurie galėtų dalintis gerąja patirtimi, sprendžiant bendruomeniškumo ir jaunimo užimtumo problemas.
Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ