Adresas: Veteranų g. 1,
Panevėžio rajono savivaldybė, Dembavos kaimas
Telefonas: +37061652340
El. paštas: dembavos.bendruomene@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Daiva Juodelienė
http://www.dembava.lt

Dembavos bendruomenė š. m. rugpjūčio mėnesį buvo priimta į Lietuvos Kaimo tinklą. Nacionalinis kaimo tinklas, apimdamas visas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programoje (toliau – KPP) išdėstytas plėtros kryptis, siekia užtikrinti efektyvų KPP bei joje iškeltų tikslų įgyvendinimą. Žemės ūkio ir kaimo plėtroje dalyvauja įvairios institucijos ir struktūros, siekiančios paspartinti plėtrą kaimo vietovėse. Siekiant stiprinti jų vaidmenį kaimo plėtros procese, skatinti jų informacijos, žinių, gerosios perduotinos praktikos keitimąsi ir ugdyti vietos iniciatyvas ir partnerystę, yra kuriamas Lietuvos kaimo tinklas. Tinklas bendrai veiklai sujungia visas kaimo plėtros procesuose, KPP įgyvendinime dalyvaujančias valstybės ir mokslo institucijas, nevyriausybines ir verslą atstovaujančias organizacijas, savivaldybes. Dembavos bendruomenė yra VI-ojo Tinklo komiteto (LEADER ir bendruomeniškumo skatinimo komiteto) narė.

Plačiau skaitykite čia.
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Dembavos gyvenvietė – didelė, Panevėžio priemiesčio gyvenvietė šalia Nevėžio upės. Gyvenvietė ribojasi su Panevėžio miestu, jos teritorijoje veikia nemažai įmonių ir organizacijų. Nuo pat įsikūrimo 2003 metais bendruomenė sprendžia narių problemas socialinėje, kultūros, švietimo ir saugumo srityse. Dembavoje yra pagrindinė mokykla, vaikų lopšelis darželis, kuriuos lanko vietinių gyventojų vaikai, veikia biblioteka ir kultūros namai.

Bendruomenės valdyba – 20 aktyvių Dembavos gyventojų, renkamų visuotinio susirinkimo metu. Bendruomenė organizuoja daug kultūrinių renginių. Jau tradicinėmis bendruomenėje tapo užgavėnių ir vasaros šventės, mokslo žinių diena. Šįmet pirmą kartą bendruomenėje buvo minima Europos kaimynų diena, buvo suorganizuotas šeimų sporto turnyras.

Šiuo metu yra tvarkomi žemės sklypo, kurį bendruomenė planuoja naudoti savo reikmėms panaudos teise, dokumentai. Šiame sklype jaunimas yra įsirengęs laikiną futbolo aikštelę, šalia yra krepšinio aikštelė, žiemą jame buvo išlieta ledo aikštė. Sutvarkius dokumentus bendruomenė rašys projektą sporto aikštyno įrengimui šiame žemės sklype. Pernai rugsėjo mėnesį Dembavos jaunimas su bendruomenės valdybos pagalba prie Nevėžio upės įrengė paplūdimio tinklinio aikštelę.

Didžiausios bendruomenės problemos – jaunimo užimtumas, įvairių socialinių grupių integracija į bendruomenę, tolerancijos tarp jų skatinimas ir atskirties mažinimas, gyventojų saugumas ir vagystės. Todėl bendruomenė ieško partnerių, kurie galėtų dalintis gerąja patirtimi, sprendžiant bendruomeniškumo ir jaunimo užimtumo problemas.
Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ