Adresas:
Pasvalio rajono savivaldybė, Krikliniai
Telefonas:
El. paštas: info@krikliniai.lt
Kontaktinis asmuo: Jurgis Kundrotas
http://www.krikliniai.lt
Komentarai naujienai: Krikliniams - 460 metų (0)

Kol kas komentarų nėra. Būkite pirmas.Apie bendruomenę

Kriklinių kaimo bendruomenė susikūrė 2003–03–25.
2003 m. į bendruomenę įstojo 35 nariai. Pirmininke buvo išrinkta Janina Mikoliūnienė.
2007 m. bendruomenėje buvo 71 narys; jos pirmininkė – Helena Simonaitienė.
2009 m. vasario 21 d. pirmininke tapo Vitalija Skaparienė.
2011 m. kovo 27 d. pirmininke išrinkta Stanislava Beniulienė.
2012 m. pab. bendruomenėje buvo 129 nariai.
2016 m. vasario 13 d. 130 bendruomenės narių pirmininku išrinktas Jurgis Kundrotas.

2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio bei kitą paramą bendruomenei galite pervesti į bendruomenės, kaip paramos gavėjos, sąskaitą:
– paramos gavėjo indentifikacinis numeris : 269299140
– banko pavadinimas : DNB bankas
– banko kodas : 40100
– sąskaitos numeris : LT61 4010 0426 0004 4708
– paramos gavėjo pavadinimas : KRIKLINIŲ BENDRUOMENĖ
– buveinės adresas : PASVALIO R. Kriklinių mstl. 39223


Iš anksto dėkojame!Kriklinių bendruomenė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos veiklos tikslai yra: skatinti pilietinės Bendruomeninės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje, pradedant nuo savęs, pritraukiant ir nevyriausybines visuomenines organizacijas (jų narius) bendram tikslui – spartesniam gerovės kūrimui, skatinti savivaldos plėtrą; formuoti kultūrinę, estetinę ir harmoningą aplinką; vesti švietėjišką darbą, pasikviečiant Šviesuolius, Kultūrininkus; kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, glaudžiai bendradarbiaujant su teisėsaugos organais; puoselėti Šeimos ir Asociacijos narių dvasines vertybes; tenkinti svarbiausius asociacijos narių socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius; ugdyti Bendruomenės lyderius ir skatinti juos visuomeninei, administracinei ar kitai panašaus pobūdžio veiklai. Pagrindiniai veiklos rūšys yra visuomeninių organizacijų veikla, jaunimo organizacijų veikla, poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla.


Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ