Adresas: Šilojų g. 20
Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėda
Telefonas: -
El. paštas: labrenciskes@gmail.com
Kontaktinis asmuo: -
http://www.labrenciskes.lt
Naujienų nėra.
Apie bendruomenę

1992 m. Klaipėdos miesto valdyba suformavo individualių gyvenamų namų sklypų kvartalą ir pavadino jį Labrenciškėmis.

2008 m. Labrenciškių individualių gyvenamų namų sklypų bendrija pervadinta į Labrenciškės gyventojų asociaciją.

2008 m. parašytas projektas dėl lėšų iš Norvegijos fondų gavimo kvartalo gyventojų pilietinei iniciatyvai skatinti. 2009 m. projektas sėkmingai pradėtas įgyvendinti, pasirašyta sutartis. Pagrindinis projekto tikslas buvo skatinti bendruomenės narių sutelktumą, pilietinį aktyvumą, formuoti gyventojų bendruomeninę savimonę, stiprinti jų organizuotumą bei sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesus.

Pagrindinės projekto veiklos:

- Projekto viešinimas. Projekto viešinimo metu buvo pagaminta 300 vnt. bukletų, regioniniame dienraštyje patalpintas 1 informacinis straipsnis.

- Įsigyta įranga (kompiuteris, multimedia projektorius, rašymo lenta, spausdintuvas).

- Labrenciškės gyventojų nuomonės tyrimas.

- Suorganizuoti mokymai: „Projektų valdymas“; „Projektų rengimas ir administravimas“; „Vietos ir užsienio bendruomenių ryšių stiprinimas“; „Pilietiškumo ugdymas“; „Kompiuterinio raštingumo ugdymas“; „Simbolikos kūrimas (vėliava, šūkis)“.

- Sukurtas Labrenciškių internetinis puslapis (www.labrenciskes.lt)

- Suorganizuoti 3 vietinių iniciatyvų konkursai: „Gražiausia namų valda“, „Šauniausias kaimynas“ „Aktyviausias, pilietiškiausias, iniciatyviausias Labrenciškės gyvenvietės gyventojai

- Vizitas į Švediją.

Žmonės pradėjo aktyviau įsitraukti į bendruomenės veiklą, išaugo informuotumas, sustiprėjo bendruomenės narių bendravimas tarpusavyje, užsimezgė glaudūs ryšiai tarp Lietuvos ir Švedijos bendruomenių. Labrenciškės gyventojų asociacija tapo atviresnė ir žinomesnė visuomenei, sustiprėjo ir išsiplėtė bendruomenės veikla.


Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ