Adresas: Vilniaus g. 2
Vilniaus rajono savivaldybė, Rudamina
Telefonas: +37067637904
El. paštas: rudamina.centras@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Vladislav Kačanovskij
http://www.bendruomenes.lt/svetaine/rudaminacentras

 

                                                                          2016-03-16

                                                                        Nr. 32

Gerbiami Bendruomenės nariai

Vadovaujantis Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro (toliau –organizacija) įstatų 4.2. punktu, organizacijos nariai turi tokias pareigas:

1.          laikytis organizacijos įstatų;

2.          dalyvauti įgyvendinant organizacijos programą;

3.          mokėti organizacijos narių visuotinio susirinkimo nustatytą nario mokestį bei kitus tikslinius įnašus.

Prašome visų Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro narių iki 2016 m. balandžio 4 d. (jei nesate sumokėjus) sumokėti į organizacijos atsiskaitomąją sąskaitą banke arba grynais pinigais į organizacijos kasą organizacijos narių visuotinio susirinkimo nustatytą 2015 m. nario mokestį.

2015 m. lapkričio 4 d. organizacijos narių visuotinio susirinkimo nustatytas nario mokestis yra: nemažesnis nei 6 Eur metams; pensininkams, neįgaliems ir mažas pajamas gaunantiems asmenims – nemažesnis nei 3 Eur metams.

Visuotiniame susirinkime taip pat buvo nutarta stiprinant organizacijos drausmę informuoti apie tai visus organizacijos narius, nurodyti, kad lankytis visuotiniuose organizacijos susirinkimuose būtina. Organizacijos nariai, nemokantys visuotinio susirinkimo nustatyto nario mokesčio, nesilaikantys organizacijos įstatuose nustatytos tvarkos, bus atstatydinami iš organizacijos narių Valdybos iniciatyva. 

Mūsų banko rekvizitai:

Rudaminos seniūnijos bendruomenės centras

A.s. LT132140030000149860

Nordea Bank Lietuva

Bendruomenės iždininko tel. numeris: 868482199 (mokant grynais pinigais) 

Pagarbiai,

Valdybos pirmininkas 

 

 

 

Vladislav Kačanovskij
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Seniūnijos centras – Rudaminos kaimas (4 026 žm.). Seniūnijoje yra 29 kaimai, didesni iš jų: Kalviškės (1 025 žm.), Totorinė (117 žm.).
Plotas: 4 673 ha, iš jų 2 287 ha užima žemės ūkio naudmenos, 1 566 ha – miškai, 36 ha – vandenys ir kitos paskirties plotai.
Gyventojai: 6 240 žmonių.
Seniūnijoje yra paštas, 2 gimnazijos, 2 ikimokyklinės įstaigos, meno mokykla, biblioteka, bažnyčia, cerkvė, kultūros namai, ambulatorija, policijos nuovada, 8 parduotuvės, 6 prekybos paviljonai, AB Vilniaus paukštynas, Petešos dvaras, Papiškių piliakalnis, užvažiuojamieji namai (XIX a. antra pusė), Daubėnų kraštovaizdžio draustinis, turgus, kapinės, degalinė.
Verslas: žemės ūkis, paukštininkystė, gyventojų aptarnavimas.
Iš istorijos: anot kai kurių istorikų, Rudamina yra senesnė už Vilnių. Nuo 1377 m. vadinama miesteliu. Kunigaikščio Algirdo valdymo metu, 1377 metais, septyni šimtai Lietuvos karių, norėdami užkirsti kelią į Vilnių, laimėjo mūšį prieš kryžiuočius. Tačiau nepasisekė Vytautui Didžiajam, kuris po 14 metų, 1394 metais, netoli Rudaminos patyrė pralaimėjimą mūšyje prieš kryžiuočius, prarado keturis karo pulkus, o kunigaikštis Jonas Alšeniškis pateko į nelaisvę. 1592 m. Rudaminoje buvo pastatyta bažnyčia. Toje pat vietoje ir dabar stovi parapijos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos bažnyčia. XVIII a. pabaigoje veikė parapinė mokykla. XIX a. ir iki 1950 m. Rudamina buvo valsčiaus centras. 1964 m. buvo pastatytas didelis šiuolaikiškas paukštynas, kuris veikia iki šiol. Rudaminos seniūnijos bendruomenės centras buvo isteigtas 2004 metais. Tarp steigejų buvo žmonių skirtingų tautybių ir amžiaus. Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro nariai organizuoja kasmetinės kalėdinės labdaros akcijos kartu su Rudaminos seniūnijos verslo atstovais.


Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ