Adresas: Jurgio Matulaičio a. 9
Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius
Telefonas: 37061007484
El. paštas: vaitkus.edmundas@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Edmundas Vaitkus
http://

 Įžvalgos

Nepaverskite mūsų zombiais -

Edmundas Vaitkus.

Sveikatos apsaugos sistemą per pastaruosius metus krečia vien skandalai. Sistema yra sugedusi. Jokios reformos nevyksta, Vietoj jų tik keičiami ministrai, kurie vieni nieko padaryti negali.

Negalima ramiai stebėti įvykių, susijusių su Sveikatos apsaugos ministrės atstatydinimu arba kitaip -  su Prezidentės, kažkokios socdemų „ant greitųjų“ sukrapštytos komisijos pasiūlymu Sveikatos ministrei atsistatydinti. Kas jau tokio netikėto atsitiko, kokią viešą paslaptį ministrė Rimantė Šalaševičiūtė atskleidė, teigdama, kad ir „aš prieš kažkiek tai metų esu  gydytojui atsidėkojusi, artimo žmogaus  prašymu“. Kokiai auditorijai  šis pasisakymas buvo adresuotas ir kokios reakcijos sulaukė pasisakymas (arba kitaip prisipažinimas) dėl veiksmo, dėl kurio turėtu atgailauti visa Lietuva, o gal ir visų posovietinių valstybių  piliečiai? Gėda kam? O gi valdžiai, sakykime vyriausybei, kad jau 25 metus reformuojama (o gal griaunama?) sveikatos apsaugos sistema, kad į Sveikatos ministro pareigas skiriami partiniai diletantai, gal to diletantizmo pakako ir Rimantei Šalaševičiūtei, bet reikalo esmė ne ten -  juk ministrės atsistatydinti paprašė, o gal įsakė,  ne todėl, kad ministrė stokojo kompetencijos ar dar dėl kažkokio ribotumo, o todėl, kad ministrė pasakė visiems žinomą tiesą. Dar iš mokyklos laikų prisimenu mokytojos pasakojimą, kaip M. K.Čiurlionis pasidžiaugdavo paprastų to meto žmonių nuotaikomis, kad jie, žiūrėdami ir vertindami didžio menininko darbus, suvokdavo kurinių prasmę ir esmę. Kūrėjas teigdavo , kad taip nutinka todėl, kad šie darbai jiems ir skirti.  Panašiai  nutiko ir šį kartą, tik,  deja, skirtingai ministrės prisipažinimą išgirdo tauta, o kaip visišką išdavystę priėmė, partijos bičiuliai ir kitas politinis elitas. Tokį politikų vertinimą galima apibudinti, kaip savo laiku alegoriškai yra išsireiškęs vienas garsus politikas „ įlipimu į vieną daiktą“. Įlipo, tai įlipo, tik kodėl tą turinį turi išnešioti po visą  Lietuvą.

Kodėl toje neįgalioje valstybėje, negebančioje pasirūpinti  savais piliečiais,  mus, piliečius, siekiama padaryti kyšininkais ir nusikaltėliais? Nejaugi tariamam politiniam elitui nesuvokiama, kad tas pilietis savo prisidėjimu, dabar sakoma „kyšininkavimu“, padeda išsaugoti gydytojus-specialistus ir slaugytojus. Ar nemanote, kad tautos išrinktieji, naudodami juodąsias technologijas, visuomenę pavertė paprasčiausiais zombiais? Sakoma, jog zombis tundroje, o tundra mumyse, tačiau mes jau nebenorime tokiais būti. Būtų įdomu sužinoti, kaip šioje vietoje su žmogaus teisėmis? Jei aš esu laisvos šalies pilietis, tai turiu teisę elgtis su savais pinigais kaip tinkamas. Kodėl mane kažkas turi bausti, kad atsilyginau gydytojui?

Ar čia ne tai, kas dabar vadinama „politiniu marketingu“  sisteminga, tikslinga įtikinėjimo forma, savais tikslais per įvairius viešus bei žiniasklaidos kanalus siekiama paveikti žmonių protus. Būtų įdomu sulaukti Žmogaus teisės specialistų įvertinimo?  Bet ir vėl, patys žmogaus teisių specialistai,  užimti savo vidinėmis  problemomis, nesitiki, kad  prabils jų sąžinės balsas.

Savo laikų aš pats buvau patekęs į sudėtingą situaciją ir yra tekę bendrauti su gydytojais, aukščiausios klasės specialistais, kurie turėjo didelę patirtį, buvo stažavęsi įvairiose  šalyse ir patyrę teisingo apmokėjimo už darbą jausmą. Bet vėliau, įkalbėti grįžti ir savo šalyje tęsti karjerą, pasakė aiškiai, kad jeigu ne žmonių parama, jie nesugebėtu tinkamai atlikti pareigų, negalėtų tobulėti patys ir rengti tinkamą pamainą. Teisi yra ekonomistė Aušra Maldeikienė , kuri sako, kad dabar šalį palieka labai išsilavinę žmonės. Pasak jos, dar blogiau, nes tie išsilavinę žmonės, kurie lieka, savęs iki galo nerealizuos, Jie kovos ne dėl pasaulio ir jo erdvės, naujų idėjų, gyvenimo grožio ir naujų minčių. Jie kovos dėl duonos... Pasak jos, dabar labiausiai nukenčia tie, kurie dirba pagal pašaukimą – moko, gydo, skaito, mąsto, o ne vien susiję su valdančiuoju elitu įsisavina lėšas. Ir jie palieka savo šalį masiškai...

Žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad neoficialūs arba nelegalūs pacientų mokėjimai vien 2014 metais siekė iki 0,3 bendrojo vidaus produkto.  Skaičiuojant, kad šalies BVP tais metais siekė 32,7 milijardus, medikų kišenėse esą atsidūrė 72,5 milijonai eurų, (Jeigu iš viso įmanoma tuos pinigus tiksliai suskaičiuoti).   

Turime sutikti, kad įvairūs atsidėkojimai (AUKOS) medikams sudaro pajamas, o jeigu tai pajamos, reiškia valstybė gali apmokestinti tokių pajamų gavėjus. Ar nebūtų išmintinga, o ir teisinga, jeigu gaunamos pajamos būtų apmokestinamos, tarkime, kad ir tuo tradiciniu  15% GPM,  šias  lėšas paliekant sveikatos įstaigai. Likusią dalį lėšų galima būtų išmokėti paciento dėmesio ir padėkos ženklo sulaukusiam asmeniui. Čia galėtų būti išradingesni ir patys tokio tipo paramos gavėjai – steigdami labdaros – paramos fondus. Ar taip sunku pažvelgti, kaip yra tokiose šalyse kaip pvz. Vokietija ar Švedija. Pacientas, norėdamas atsidėkoti, palieka čekį ir pinigai skiriami ligoninės skyriui, kuriame jis gydėsi.

 Dabar demonstruojamas politikų cinizmas, nepagarba nei žmogui nei valstybei. Galima tik pakartoti visiems žinomą naujieną, kad kiekvienam iš mūsų sveikata yra didžiausias turtas ir tam, kad išsigelbėti, kiekvienas iš mūsų ieškome geriausio...                                                          Dėkodamas Dievui primenu, kad religinių koncesijų surinktos aukos dar neapmokestinamos, ir aukojantieji kyšininkais dar nevadinami.

 Ar tokia jau puiki situacija medicinoje, specialistų požiūriu, aišku, kad bloga, tuomet, kodėl taip nesiskaitoma su aplinkybėmis, kodėl viską šitaip suniveliuojam  iš kur toks lėkštumas, gal sakau iš nesuvokimo? Juk kiekvienas iš mūsų pageidaujame geriausio- pasakykite iš kur jiems atsirasti Lietuvoje? Galima daug ką pasakyti ir patarti, bet politikams linkėčiau svarbiausio, atsisakyti primityvizmo, o jeigu stokojate idėjų kreipkitės į Tauta ir Tauta jums padės.

 

 

 

 

 
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Mūsų siekis - reali pilietinė visuomenė - tikra piliečių savivaldaKiekvienas iš mūsų pageidauja daugiau dėmesio sau. Neretai keiksnojame valdžią, manydami, kad mums visas pasaulis yra skolingas ir visus reikalingus darbus turėtu atlikti kažkas kitas tik ne aš. Tik tada, kai tikėsime savimi, būsime užtikrinti ir savo sprendimais. Juk nesame kažkokie neišmanėliai, tik gebantys koneveikti kitus ir jų priimtus sprendimus, patys likdami nuošalyje.

Mes neturime savęs klampinti į gyvenimo duobės dugną.

Mes neturime laikyti savęs kitų mindomu žemės kirminu.

Mes turime gerbti ir mylėti vienas kitą.

Mes turime įsiklausyti į kito nuomonę.

Mes turime pasitikėti savimi ir savo patirtimi.

Mes turime kurti naujos kartos pilietinę visuomenę.

Mes turime dalyvauti viešojoje politikoje ir sprendimų priėmimo procese.

Mes turime pasinaudoti kitų šalių patirtimi, matyti jų pasiekimus ir taikyti savo visuomeninėje bei bendruomeninėje veikloje.

Vedama išsikeltų tikslų. Bendruomenė (asociacija) „Viršuliškės“ vienija Vilniaus miesto Daugiabučių gyvenamų namų savininkų ir kt. bendrijas ir gyventojus, taip pat istoriškai ar kitaip su šia vietove susijusius asmenis ir yra sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti.

Bendruomenė turi paramos gavėjo statusą.

Bendruomenės pagrindiniai tikslai ir veiklos kryptys yra:

- atstovauti ir ginti Bendruomenės narių (ypač jaunimo) interesus;

- skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi tenkinant svarbiausius Bendruomenės narių socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;

- ugdyti Bendruomenės lyderius ir ruošti juos visuomeninei, organizacinei, administracinei ir kitokiai veiklai;

- kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;

- puoselėti Bendruomenės narių dvasines vertybes;

- bendradarbiauti su valstybės ir savivaldos institucijomis vystant savivaldą;

- plėsti turiningo vaikų ir jaunimo laisvalaikio praleidimo galimybes

- prisidėti prie jaunimo nusikalstamumo prevencijos

- burti Bendruomenės narius bendrai veiklai

- organizuoti įvairius renginius ir diskusijas visais Bendruomenės narius dominančiais klausimais;

- skatinti ir remti vaikų, jaunimo ir kitų Bendruomenės narių dalyvavimą įvairiuose Lietuvoje ir užsienyje vykstančiuose renginiuose, garsinant Viršuliškių ir Vilniaus miesto vardą;

- bendradarbiauti su panašaus pobūdžio organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis, Lietuvos valstybės ir savivaldos institucijomis;

- bendrauti ir bendradarbiauti su mokymo, mokslo, kultūros įstaigomis- rūpintis istorijos ir kultūros paveldo išsaugojimu

- skatinti vaikų, jaunimo ir kitų Bendruomenės narių kultūrinį ir dvasinį tobulėjimą, jų būrimąsi į įvairius klubus pagal pomėgius ir interesus;

- remti įvairią naudingą visuomenei ir Bendruomenei vaikų ir jaunimo veiklą;

- organizuoti jiems skirtus renginius;

- jei reikia, samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai teisės aktų nustatyta tvarka sudarant su jais autorines, darbo ir kitas sutartis;

- kurti turizmui, verslui ir kitai veiklai palankią aplinką;

- skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Bendruomenės, tikslus;

- pagal savo kompetenciją kurti Vilniaus miesto vystymosi koncepciją;

- dalyvauti Viršuliškių mikrorajono aplinkos apsaugos organizavimo, švaros palaikymo darbuose, aplinkosauginių ir kt. projektų rengime, jų įgyvendinime ir propagavime;

- būti daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimo ir atnaujinimo iniciatoriais;

- inicijuoti naujų bendrijų steigimąsi, o besisteigiančioms teikti visapusišką paramą

- dalyvauti įvairiuose projektuose, tenkinant Vilniaus miesto gyventojų ūkinius poreikius.
Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ