Adresas: Jurgio Matulaičio a. 9
Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius
Telefonas: 37061007484
El. paštas: vaitkus.edmundas@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Edmundas Vaitkus
http://

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖBENDRUOMENĖ „VIRŠULIŠKĖS"                                                     

Pal. Jurgio Matulaičio a. 9, Vilnius el. p.: algirdas.sareika@gmail.com, vaitkus.edmundas@gmail.com

 

p. Remigijui Šimašiui

Vilniaus miesto Savivaldybės Merui

p. Rimantui Mickai

 VBA Pirmininkui

 

                                 VIEŠAS ATSILIEPIMAS Į SKUNDĄ

                                                2016-01-04

                                                 Vilnius

 

REAGUODAMI Į VIRŠULIŠKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO „GIESMĖ“ PIRMININKĖS EGIDIJOS PAČINSKIENĖS SKUNDUS, VIRŠULIŠKIŲ BENDRUOMENĖ PATEIKIA VIEŠĄ ATSILIEPIMĄ.

Bendruomenė  siekdama savo tikslų įgyvendinimo - norėdama tapti žmonių  gerovės kūrėja, ieškančia visuomenę vienijančių būdų bei trūkstamų paslaugų nišų užpildymo, taip, kad jos būtų kiekvienam paslaugų gavėjui suvokiamos ir pasiekiamos, inicijuoja aplinkos tvarkymo, renovacijos ir modernizacijos strategiją. Aptaria alternatyviosios energetikos ir viešosios infrastruktūros plėtojimo galimybės, vysto saugios kaimynystės idėją, siekia atviros diskusijos visais bendruomenei aktualiais klausimais. 

Mes norime kurti naujos kartos pilietinę visuomenę, kurioje kiekvienas jos narys dalyvautų viešojoje politikoje ir sprendimų priėmime, turime susitelkti pilietinės visuomenės kūrimuisi tenkinant svarbiausius Bendruomenės narių socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius – tiek senjorų, tiek jaunimo tarpe. Turime tikėti savimi, kad būtume užtikrinti savo sprendimais.

Siūlome keisti tvarką

Kokia aplinka Viršuliškių bendruomenės centre? Juk Viršuliškių bendruomenei senai yra žinomas visų insinuacijų autorius, kuris jau eilę  metų. prisidengdamas bendruomenei nereikšminga veikla, bet prisistatydamas kaip gausiausia ir šauniausia organizacija, šmeižia ir juodina visus aplinkinius. Dar daugiau, ankstesniais metais būtent  E. Pačinskienės projektams buvo skiriama apie 85% visų bendruomeninei veiklai skiriamų lėšų. Ar ne iš čia atsiranda tas tariamas aktyvumas? Dar viena slėpinga ranka, kuri talkino E. Pačinskienei, buvo Artūras Zuokas, kuris pagelbėdavo kaip savo partijos narei ( pridedame Pačinskienės pasižadėjimą. ) E.  Pačinskienė įsipareigoja ištikimai tarnauti, bet ne veltui -  prašo pusės etato. Manau, kad ir šiandien prieš artėjančius rinkimus į Seimą vyksta kažkas panašaus: siūlo savo paslaugas, nors šios ponios autoritetas yra nulinis. Nesame šališki ir nusiteikę prieš E. Pačinskienės bendruomeninę veiklą – įsigilinus joje galima rasti ir kažko  pozityvaus, bet negalime toleruoti jos ekstremistinių išpuolių, o ypač nenoro suvokti, kad Bendruomenės centras „Giesmė“ negali būti sutapatintas  su Viršuliškių bendruomene, kad bendruomenei nepakanka tų 35 knygučių, kurios išdėstytos stende ir atlieka daugiau rekvizito funkciją. Viešoji nauda yra minimali, tai tik skambūs pavadinimai - vadinamoji bibliotekėlė yra simbolinė, neturinti jokios švietėjiškos įtakos. Knygų leidiniai daugiausiai yra seni ir neatitinkantys šios dienos aktualijų. Sienos apkabinėtos didesne dalimi E. Pačinskienės foto nuotraukomis. Visiems kitiems patalpų naudotojams informacijai nepalikta vietos. Atsižvelgiant į esamą situaciją, Viršuliškių seniūnijos seniūnaičiai protokoliniu nutarimu pasiūlė Justiniškių seniūnijai įvesti tvarką ir  parengti Viršuliškių bendruomenės centro patalpų naudojimo taisykles, kuriose būtų reglamentuojama patalpų naudojimosi tvarka:

 

  • patalpų naudotojas, atidaręs patalpas ir prieš priduodamas patalpų signalizaciją, pažymi šį faktą nustatytos formos „Viršuliškių bendruomenės centro patalpų naudojimo registro žurnale";

  • visi patalpų naudotojai yra atsakingi už tvarką (švaros palaikymą) patalpose (renginio metu ir po jo) ir viešąją rimtį renginių metu;

  • bendruomenės centro patalpose saugomas turi būti tik savivaldybės administracijai priklausantis turtas, kitų patalpų naudotojų turtas neturi būti sandėliuojamas ir saugomas;  

  • Bendruomenės centro patalpų vidaus ir lauko sienų plotas, naudojamas vizualinei informacijai talpinti, skirstomas visiems šešiems patalpų naudotojams lygiomis teisėmis;

  • centro patalpų koridoriuje turi būti talpinama savivaldybės administracijos Justiniškių seniūnijos informacija;

  • prie Bendruomenės centro išorinės sienos turi būti įrengta pašto dėžutė gyventojų raštiškiems prašymams ir pasiūlymams.

Manome, kad buvo atsižvelgta į patalpų naudotojų prašymus ir visų prašymai yra patenkinti, nepasitenkinimas yra išreikštas tik dėl savaitės dienų. Dėl seniūnaičių pasiūlymų sudarant  Viršuliškių bendruomenės centro  patalpų naudojimosi taisykles seniūnijai, manytumėm, abejonių neturėtų kilti - juk seniūnaičiai seniūnaičių sueigoje svarsto ir sprendimus priima seniūnijos aptarnaujamos teritorijos  gyvenamųjų vietovių bendruomenėmėms  rūpimais klausimais.. Ir visiškai sveiku protu nesuvokiamas E. Pačinskienės teiginys, kad  naujose patalpų naudojimo taisyklėse įpareigojama patalpų naudotojus nesaugoti visuomenino turto. Paprasčiausiai šiose patalpose gali būti apskaitytas ir saugomas tik savivaldybės turtas, o ne patalpų naudotojų turtas. Kyla natūralus klausimas, dėl kokios priežasties yra menkinamas seniūnaičių institutas?

 Viršuliškių bendruomenei nepakanka ir to, kad penketas senjorų stumdo šachmatų  figūras, o kai nusibosta žaisti, mielai užtraukia dainą ar, išėję į lauką,  kamuolį įmeta  į krepšį. Akivaizdu ir tai, kad nesant vietos bendruomenių savivaldos programos visa veikla bendruomenės centre būtų paralyžiuota,  netektumėm spaudos prenumeratos, internetinio ryšio ir kompiuterinės technikos priežiūros, nors teisybės dėlei reikia pasakyti, kad tiek elektros energija, tiek apšildymas bendruomenės centrui tiekiami nelegaliai.

 Nesame blogesni

 Viršuliškių bendruomenė nėra kuo nors blogesnė   už kitas Vilniaus miesto bendruomenes, kaip ir visos kitos bendruomenės ji ieško sprendimų, tikėdamasi nors  kažkiek konsoliduoti visuomenę, stengiasi prisidėti sprendžiant jai aktualius klausimu: prie saugios kaimynystės, infrastruktūros gerinimo, daugiabučių renovacijos ir modernizacijos, prie pagalbos skurstantiems. Didelės  reikšmės bendruomeniškumo plėtotei turi religinė bendruomenė. Su šia bendruomene, kaip ir su kitomis,  palaikome dalykinius kontaktus. Sumanytoms programoms įgyvendinti labai svarbios yra vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšos vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybėje. Bet ir čia savo juodam darbui dirbti E. Pačinskienė  suranda savo vietą. Kaip teigia  mūsų jungtinis seniūnas, E. Pačinskienės skundai jam atima daug laiko,  todėl nespėjama vykdyti viešųjų pirkimų. Žinoma, tai susirūpinimą keliantis faktorius, bet ne esminis. Blogiausia, kad  Vilniaus m. savivaldybės administracija  viešuosius  pirkimus regi kaip jai primestą funkciją. Na, nenupirks ir kas čia tokio? Nenustipo iki šiolei, tai gal nenustips ir ateity? Jokios atsakomybės šioje srityje nėra. Na ir kas, kad  Viršuliškių seniūnija neturi seniūno, o ir A. Zuoko pažadėto biuro, bet užtai turi E. Pačinskienę. Keletą  kartų šiais metais buvome  verčiami keisti VBT anksčiau priimtus sprendimus ir, žinoma, Viršuliškių bendruomenei nesugebėta nupirkti nieko naudingo. Reikalavimai kaitalioti VBT sprendimus   motyvuojami  tuo, kad priešingu atveju nei jokių paslaugų, nei prekių nebus nupirkta, o programai skirtos lėšas nebus įsisavintos. Aiškiai suvokiame, kad tokia savivalė griauna visuomenės pasitikėjimą Viršuliškių VBT ir Savivalda apskritai. Lieka tik apgailestauti dėl katastrofiškos Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų politikos. Tačiau, realiai vertinant situaciją, tenka atsižvelgti į tai, kad Viršuliškių seniūnijos bendruomenei skirtas lėšas verčiau panaudoti bendruomenės poreikiams tenkinti nei prarasti, todėl keičiame savo nuostatas. Viršuliškių seniūnijos vietos bendruomenės taryba įgyvendinant vietos bendruomenių savivaldos programą nutarė 2015 metais finansuoti šias veiklas: Stovyklų ir ekskursijų rengimą gyvenantiems socialinėje atskirtyje pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir grupėms, labdaros akcijų organizavimą senyvo amžiaus ir kitų vienišų, pagalbos reikalaujančių  asmenų grupėms. Akivaizdi yra ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, nauda. Naudingas yra  vaizdo stebėjimo įrangos įsigijimas su IP kameromis su montavimo darbais, priežiūra ir aptarnavimu (Viršuliškių g. 7, 34) ,  būtina atnaujinti vaikų žaidimų aikštelę tarp Viršuliškių g. 95 ir 100 namo ir kt., organizuoti Kaimynijos dieną, Kalėdines šventes sunkumus patiriančioms šeimoms. O kas bus nupirkta, dar nežinome – greičiausiai, kad nieko pageidaujamo negausime, nieko norimo nepatirsime.  Liūdina tokia situacija, o gal nemokėjome paprašyti?

Neatitinka tikrovės

 E. Pačinskienės skunde išdėstyti teiginiai neatitinka tikrovės,- nei bendruomenės projektų agentūros direktorius, nei seniūnaičių sueigos pirmininkas patalpų naudojimo taisyklių nėra pažeidę. Tuo tarpu E. Pačinskienė jas pažeidinėja pastoviai -  įvairiausiais būdais siekiama patalpas užvaldyti. Susirūpinimą keliančios aplinkybės verčia pasisakyti apie situaciją Viršuliškių seniūnijoje. Akivaizdu, kad bandoma pasidalinti įtaka, o kadangi duotu atveju įtakos pagrindiniai veiksniai yra du -  pinigai, be kurių savo veikloje negalima atsiskleisti ir patalpos, konkrečiai - Viršuliškių bendruomenės centras. Su šio centro pavadinimu ir yra  susitapatinęs Viršuliškių bendruomenės centras „Giesmė“ bei šio centro pirmininkė E. Pačinskienė. To susitapatinimo siekiama ir biudžetinių lėšų, skiriamų savivaldybės bendruomeninei veiklai vystyti, paskirstyme. VBC „Giesmė“ veikia skėčio principu: vienu atveju ji jungia keletą organizacijų,  teigdama, kad jos asociacija yra gausiausia ir efektyviausiai veikianti Viršuliškėse, o kitu – tos organizacijos tarsi išsikeroja ir reikalauja kiekviena savo. Tokiu būdu sukuriama intriga, kuria manevruojama. Rašomi skundai, tikrovę iškreipiantys protokolai ir kitoks niekalas. Tokio niekalo E. Pačinskienė „pagamina“ šimtus vienetų. Į šio niekalo „gamybos“ procesą yra įtraukta Vilniaus m. Savivaldybė, seniūnija (laikinai vykdantis Justiniškių ir Viršuliškių seniūno funkcijas V. Kirilovas), bandoma įtraukti ir Viršuliškių seniūnijos vietos bendruomenės tarybos narius, seniūnaičius.

Jokios Viršuliškių seniūno funkcijas laikinai vykdančio Justiniškių seniūnijos vyriausiasis specialisto Valerijaus Kirilovo savivalės čia nėra. Seniūnija savo darbinę veiklą su Viršuliškių VBT grindžia, vadovaudamasi subsidiarumo principais, įtvirtinančiais vietos bendruomenės teisę pačiai spręsti tuos viešuosius reikalus, kuriuos bendruomenė spręsti pajėgi pati, teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, VBT  ir seniūnaičių nutarimais bei pasiūlymais. Bet tenka pripažinti, kad aprašytos veiklos išplėsti šiose patalpose  gal ir neteks, juk turime, ką turime, o Bendruomenės centro priestato statyba dar nenumatyta

Nesuvokimo motyvai

 Šis skundas ne vienintelis – jų daugybė ( per metus parašyta per šimtą). Nesuvokiama, kokie tokio elgesio motyvai. Reikia atvirai pasakyti, kad šio asmens mąstymas yra sutrikęs: dažnai pasireiškia neadekvatumas, dirglumas, staigus pyktis ir įtarumas. Ar tokiomis savybėmis pasižymintis  personažas  gali būti  apibūdintas tik kaip  turintis dvasinių  problemų? Pasakykite, už kokias nuodėmes mes, visuomenininkai,  turime kentėti? Gal galime  daiktus įvardyti tikrais vardais? E. Pačinskienė, pasitelkdama įvairias  poveikio ir šmeižto priemones, peržengė padorumo  ribas, ji  savo veiksmais pažeidinėja įstatymus ir vykdo nusikalstamą veiką (tai buvo atskleista per seniūnaičių rinkimus). Be to, pažymėtina, kad susirinkimuose ar posėdžiuose E. Pačinskienė kelia sąmyšį ir chaosą, o susirinkimams pasibaigus įvairios institucijos apipilamos skundais. Kyla nežinia dėl šio asmens elgesio - jos būklė kelia pagrįstų abejonių. Ar ši moteris sveiku protu suvokia, ką daro? Svarstytina galimybė kreiptis į teismą dėl veiklos apribojimo. Pabandykime ir mes visi padėti žmogui, juk ne veltui sakoma – padėk kitam – padėsi sau !

Pats chuliganiškas išpuolis, kuris aprašomas skunde , mūsų supratimu, yra inscenizuotas ir dramatizuotas. Norėtųsi, kad būtų žinoma, jog daugiabučių namų bendrijų nariai ir sudaro bendruomenes, tuo labiau, kad tiek Bendruomenės „Viršuliškės“ tiek Bendruomenės projektų agentūros veikla yra apibrėžta – darbui su daugiabučių namų bendrijomis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Iškviesta policija, manome, padės išaiškinti šį chuliganišką išpuolį.  Tik neaišku, koks vaidmuo šioje situacijoje priskirtas Seimo nario Audronio Ažubalio padėjėjai.? Nemanome, kad į Seimo nario padėjėjos pareigas įeina fono inscenizacijos? Esame pateikę p. Margaritai Butkienei keletą Viršuliškių bendruomenei aktualių klausimų, bet Seimo nario padėjėja į  mūsų telefono.skambučius net neatsiliepia. Prieš rinkimus juk reikia kažkokiais niekučiais pamaloninti - tai va, nors tiek, ima žmogus ir netenka žado.

Mes, Viršuliškių bendruomenės atstovai, taip pat prašome pagalbos - išvaduokite mumis nuo p. Pačinskienės insinuacijų. Išvaduokite, o nereikškite šiam asmeniui padėkos už tai, kad rašo skundus. Taip Savivaldybės administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė padėkojo ir užsisakė naują paketą skundų, nejaugi čia ir yra tas tariamas darbas tos „gausiausios ir šauniausios“ organizacijos. Cituojame adm. direktorės  Almos Vaitkunskienės atsakymą E. Pačinskienei  2015-07 Nr.A63-772/15(3.2.1-į -2015-05-26 2015-06-10 skundus.

 „Esame dėkingi už pateiktas pastabas, prašytume ir toliau aktyviai teikti informaciją apie Savivaldybės administracijos veiklą. Tokia informacija analizuojama ir jos pagrindu priimami atitinkami sprendimai“

Priedai:

 

  1. E. Pačinskienės skundas – 1 egz.

  2. Bendruomenės centro patalpų naudojimosi taisyklės – 1 egz.

  3. E. Pačinskienės raštas A. Zuokui - 1 egz.

 

 

 

Viršuliškių bendruomenės nariai:

 

 

 
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Mūsų siekis - reali pilietinė visuomenė - tikra piliečių savivaldaKiekvienas iš mūsų pageidauja daugiau dėmesio sau. Neretai keiksnojame valdžią, manydami, kad mums visas pasaulis yra skolingas ir visus reikalingus darbus turėtu atlikti kažkas kitas tik ne aš. Tik tada, kai tikėsime savimi, būsime užtikrinti ir savo sprendimais. Juk nesame kažkokie neišmanėliai, tik gebantys koneveikti kitus ir jų priimtus sprendimus, patys likdami nuošalyje.

Mes neturime savęs klampinti į gyvenimo duobės dugną.

Mes neturime laikyti savęs kitų mindomu žemės kirminu.

Mes turime gerbti ir mylėti vienas kitą.

Mes turime įsiklausyti į kito nuomonę.

Mes turime pasitikėti savimi ir savo patirtimi.

Mes turime kurti naujos kartos pilietinę visuomenę.

Mes turime dalyvauti viešojoje politikoje ir sprendimų priėmimo procese.

Mes turime pasinaudoti kitų šalių patirtimi, matyti jų pasiekimus ir taikyti savo visuomeninėje bei bendruomeninėje veikloje.

Vedama išsikeltų tikslų. Bendruomenė (asociacija) „Viršuliškės“ vienija Vilniaus miesto Daugiabučių gyvenamų namų savininkų ir kt. bendrijas ir gyventojus, taip pat istoriškai ar kitaip su šia vietove susijusius asmenis ir yra sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti.

Bendruomenė turi paramos gavėjo statusą.

Bendruomenės pagrindiniai tikslai ir veiklos kryptys yra:

- atstovauti ir ginti Bendruomenės narių (ypač jaunimo) interesus;

- skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi tenkinant svarbiausius Bendruomenės narių socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;

- ugdyti Bendruomenės lyderius ir ruošti juos visuomeninei, organizacinei, administracinei ir kitokiai veiklai;

- kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;

- puoselėti Bendruomenės narių dvasines vertybes;

- bendradarbiauti su valstybės ir savivaldos institucijomis vystant savivaldą;

- plėsti turiningo vaikų ir jaunimo laisvalaikio praleidimo galimybes

- prisidėti prie jaunimo nusikalstamumo prevencijos

- burti Bendruomenės narius bendrai veiklai

- organizuoti įvairius renginius ir diskusijas visais Bendruomenės narius dominančiais klausimais;

- skatinti ir remti vaikų, jaunimo ir kitų Bendruomenės narių dalyvavimą įvairiuose Lietuvoje ir užsienyje vykstančiuose renginiuose, garsinant Viršuliškių ir Vilniaus miesto vardą;

- bendradarbiauti su panašaus pobūdžio organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis, Lietuvos valstybės ir savivaldos institucijomis;

- bendrauti ir bendradarbiauti su mokymo, mokslo, kultūros įstaigomis- rūpintis istorijos ir kultūros paveldo išsaugojimu

- skatinti vaikų, jaunimo ir kitų Bendruomenės narių kultūrinį ir dvasinį tobulėjimą, jų būrimąsi į įvairius klubus pagal pomėgius ir interesus;

- remti įvairią naudingą visuomenei ir Bendruomenei vaikų ir jaunimo veiklą;

- organizuoti jiems skirtus renginius;

- jei reikia, samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai teisės aktų nustatyta tvarka sudarant su jais autorines, darbo ir kitas sutartis;

- kurti turizmui, verslui ir kitai veiklai palankią aplinką;

- skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Bendruomenės, tikslus;

- pagal savo kompetenciją kurti Vilniaus miesto vystymosi koncepciją;

- dalyvauti Viršuliškių mikrorajono aplinkos apsaugos organizavimo, švaros palaikymo darbuose, aplinkosauginių ir kt. projektų rengime, jų įgyvendinime ir propagavime;

- būti daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimo ir atnaujinimo iniciatoriais;

- inicijuoti naujų bendrijų steigimąsi, o besisteigiančioms teikti visapusišką paramą

- dalyvauti įvairiuose projektuose, tenkinant Vilniaus miesto gyventojų ūkinius poreikius.
Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ